NIERUCHOMOŚCIProfesjonalnie doradzamy w doborze ubezpieczeń mieszkań, domów i innych nieruchomości od wszelkich zdarzeń losowychPARTNERZY

Ubezpieczenia nieruchomości

Wspólnie najlepiej ubezpieczymy Twoje nieruchomości

Od czego ubezpieczamy:

- Ubezpieczenia od ognia, uderzenia pioruna i innych zdarzeń losowych.

- Ruchomości domowe: min. sprzęt elektroniczny,

- Od zalania,

- Kradzież, dewastacja,

- Odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym,

- Home i Medical Assistance.

Co gwarantuje ubezpieczenie nieruchomości:

- Zwrot kosztów remontu po pożarze i zalaniu,

- Zwrot kosztów ponownego zakupu sprzętu elektronicznego,

- Zwrot kosztów osobom trzecim za wyrządzone szkody,

- Bezpłatna interwencja ślusarza, informatyka lub lekarza pierwszego kontaktu.UBEZPIECZENIA

  • Komunikacyjne
  • Nieruchomości
  • Firm
  • Rolne
  • OC zawodowe
  • Polisy na życie
  • Emerytury
  • Inwestycje
  • Medyczne
  • Podróżne